Wat is het Mesh netwerk en hoe werkt dat voor Bitcoin

Wat is een Mesh Netwerk?

Een mesh netwerk is een netwerkstructuur waarin nodes (zoals computers, smartphones, routers) direct met elkaar communiceren en samenwerken om data door het netwerk te sturen. In plaats van dat alle communicatie via een centrale router of server verloopt, kan elke node in een mesh netwerk met elke andere node verbinden, wat zorgt voor een gedecentraliseerde en robuuste netwerktopologie.

Hoe werkt een Mesh Netwerk?

 1. Nodes: De basiseenheden van een mesh netwerk zijn nodes. Dit kunnen routers, computers, smartphones of speciale mesh-apparaten zijn.
 2. Directe communicatie: In een mesh netwerk kan elke node direct communiceren met andere nodes in zijn bereik.
 3. Multi-hop: Als een node een bericht naar een bestemming buiten zijn directe bereik moet sturen, kan het bericht via meerdere tussenliggende nodes (hops) worden doorgegeven.
 4. Zelfherstellend: Mesh netwerken zijn zelfherstellend, wat betekent dat als een node uitvalt, het netwerk automatisch een alternatieve route vindt voor dataoverdracht.
 5. Decentralisatie: Er is geen centrale autoriteit of enkelvoudig punt van falen in een mesh netwerk. Dit maakt het netwerk robuuster tegen storingen en aanvallen.

Mesh Netwerken en Internet Blackouts

Tijdens internet blackouts, wanneer de conventionele internetinfrastructuur niet beschikbaar is, kan een mesh netwerk nog steeds functioneren omdat het geen afhankelijkheid heeft van centrale internet service providers (ISP's) of infrastructuur. In dergelijke situaties kunnen mesh netwerken worden ingezet voor communicatie en data-uitwisseling:

 1. Ad-hoc Communicatie: Apparaten kunnen tijdelijk worden verbonden om een lokaal netwerk te vormen dat blijft werken zonder toegang tot het bredere internet.
 2. Community Mesh Netwerken: In sommige gemeenschappen worden mesh netwerken permanent geïnstalleerd om internettoegang te bieden, vooral in gebieden waar de traditionele internetinfrastructuur onbetrouwbaar of onbeschikbaar is.
 3. Disaster Recovery: In noodsituaties kunnen mesh netwerken helpen bij het coördineren van reddingsoperaties en het verspreiden van kritieke informatie.

Waarom Bitcoin blijft bestaan in zo'n situatie

Bitcoin en andere blockchain-gebaseerde systemen zijn veerkrachtig tegen internet blackouts vanwege hun gedecentraliseerde aard:

 1. Gedecentraliseerde Nodes: Bitcoin-transacties worden verwerkt door een wereldwijd netwerk van nodes. Zolang er een subset van deze nodes operationeel blijft en met elkaar kan communiceren, kan het Bitcoin-netwerk blijven functioneren.
 2. Synchronisatie en herstel: Nodes die tijdelijk offline zijn kunnen later weer synchroniseren met het netwerk zodra ze opnieuw verbinding maken. Dit betekent dat tijdelijke onderbrekingen niet leiden tot gegevensverlies.
 3. Alternatieve communicatiemethoden: Bitcoin-transacties kunnen via verschillende communicatiekanalen worden verstuurd, zoals via mesh netwerken, radiofrequenties, satellieten (zoals Blockstream's satellietdienst) of zelfs SMS. Dit zorgt ervoor dat transacties kunnen doorgaan zelfs zonder conventioneel internet.

Voorbeelden van Bitcoin overleven in Internet Blackouts

 1. Mesh Netwerken: Gebruikers kunnen Bitcoin-transacties versturen via lokale mesh netwerken die geen toegang tot het reguliere internet vereisen.
 2. Satelliet Communicatie: Diensten zoals Blockstream Satellite zenden de Bitcoin blockchain uit via satellieten, waardoor iedereen met een satellietschotel en een eenvoudige ontvanger de blockchain kan ontvangen en transacties kan versturen.
 3. Radiofrequenties en SMS: Innovatieve oplossingen zoals het versturen van Bitcoin-transacties via langeafstands radiofrequenties of zelfs SMS-berichten maken het mogelijk om transacties uit te voeren zonder internettoegang.