De verschillende investeerders in het cryptodomein en hun strategie

Hierboven zie je een afbeelding van een meme met daarin een indeling vaninvesteerders ingedeeld naar volgorde van succes. In de pyramide staat de HODL-er aan de top. HODL-ers hebben vertrouwen, relatief weinig kosten en vaak veel rendement omdat zij vast blijven houden aan hun assets tot hun kapitaaldoel is bereikt. Zij worden gezien als de koning(in) van de investeringspiramide.

1. HODL-ers 

HODL-ers zijn investeerders die vasthouden aan hun cryptocurrencies, ongeacht de volatiliteit van de markt. Ze geloven in de langetermijnwaarde van hun digitale activa en zijn niet geïnteresseerd in het dagelijks handelen. Hun strategie is gebaseerd op het idee dat cryptocurrencies in de toekomst aanzienlijk in waarde zullen stijgen. HODL-ers zijn bereid om de ups en downs van de markt te doorstaan en zijn vaak geduldig in afwachting van grote winsten. 

Voordelen:

 • Vertrouwen en geduld: HODL-ers hebben vertrouwen in langetermijnwaardevermeerdering en zijn geduldig in afwachting van grote winsten.
 • Lage kosten: Relatief lage kosten door het vermijden van frequente transacties en handelskosten.
 • Rendement: Mogelijkheid tot aanzienlijke rendementen bij succesvolle langetermijninvesteringen.

Risico's:

 • Marktvolatiliteit: Moeten omgaan met de ups en downs van de markt zonder actief in te grijpen.
 • Gemiste korte-termijnkansen: Kunnen korte-termijnkansen missen die door actievere strategieën worden benut.

2. Miners 

Miners zijn individuen of bedrijven die computers en speciale apparatuur gebruiken om complexe wiskundige problemen op te lossen en nieuwe cryptocurrencies te creëren. Ze dragen bij aan het beveiligen en onderhouden van blockchain-netwerken. Miners verdienen beloningen in de vorm van nieuwe munten voor hun inspanningen. Hun strategie is gebaseerd op het genereren van inkomsten door middel van mijnbouwactiviteiten.

Voordelen:

 • Inkomsten uit miningmachines: Genereren van inkomsten door actieve deelname aan het creëren van nieuwe Bitcoin en andere cryptocurrencies.
 • Bijdrage aan Blockchain-beveiliging: Bijdragen aan het beveiligen en onderhouden van blockchain-netwerken.

Risico's:

 • Apparatuur en energiekosten: Aanzienlijke investeringen vereist voor mijnbouwapparatuur en energiekosten.
 • Marktvolatiliteit: Inkomsten kunnen variëren afhankelijk van de waarde van gemijnde cryptocurrencies.

3. Traders

  Traders zijn actieve deelnemers aan de cryptomarkt die profiteren van de volatiliteit door regelmatig te handelen. Ze maken gebruik van technische analyse, markttrends en andere indicatoren om te proberen winst te maken op korte termijn. Traders kunnen verschillende strategieën hanteren, zoals daytrading, swingtrading of scalping. Ze proberen te profiteren van prijsschommelingen door cryptocurrencies te kopen en verkopen binnen korte tijdframes.  

Voordelen:

 • Korte-termijnwinsten: Mogelijkheid tot snel behalen van winsten door actieve handel.
 • Flexibiliteit: Kunnen profiteren van marktvolatiliteit en verschillende handelsstrategieën toepassen.

Risico's:

 • Hogere risico's: Actief handelen brengt hogere risico's met zich mee, met name in een volatiele markt.
 • Korte-termijnverliezen: Mogelijkheid tot korte-termijnverliezen bij ongunstige marktbewegingen.

4. Alt-coiners 

Alt-coiners zijn investeerders die zich richten op alternatieve cryptocurrencies, ook wel altcoins genoemd. Ze geloven dat deze altcoins het potentieel hebben om in waarde te stijgen en willen profiteren van hun groeimogelijkheden. Alt-coiners voeren vaak grondig onderzoek uit naar projecten en technologieën voordat ze investeren.  

Voordelen:

 • Groeipotentieel: Profiteren van het groeipotentieel van opkomende cryptocurrencies.
 • Diversificatie: Diversificatie van portefeuille met alternatieve investeringen.

Risico's:

 • Onzekerheid: Hogere risico's omdat niet alle altcoins succesvol zullen zijn.
 • Marktvolatiliteit: Moeten omgaan met de volatiliteit van kleinere en minder bekende projecten.

5.Shitcoiners 

Shitcoiners zijn investeerders die zich richten op cryptocurrencies met weinig tot geen waarde of potentieel. Ze worden vaak aangetrokken door goedkope munten met de hoop op enorme winsten. Shitcoiners negeren vaak fundamentele analyse en investeren puur op basis van hype en speculatie. Hun strategie is risicovol en kan leiden tot aanzienlijke verliezen als de gekozen munten uiteindelijk waardeloos blijken te zijn.  

Voordelen:

 • Potentieel voor hoge winsten: Hopen op enorme winsten als gekozen munten onverwacht stijgen.

Risico's:

 • Waardeloze investeringen: Risico op aanzienlijke verliezen als gekozen munten uiteindelijk waardeloos blijken.
 • Gebrek aan fundamentele analyse: Investeren zonder gedegen analyse kan leiden tot slechte beslissingen.

6. No-coiners 

No-coiners zijn mensen die geen cryptocurrencies bezitten of er niet in geïnteresseerd zijn. Ze kunnen sceptisch zijn over de technologie, zich zorgen maken over de volatiliteit of gewoon geen interesse hebben in investeren in digitale activa. No-coiners hebben geen specifieke strategie in het cryptodomein, omdat ze er niet actief aan deelnemen. 

Voordelen:

 • Geen blootstelling aan cryptomarkt: Vermijden van risico's en volatiliteit van de cryptomarkt.

Risico's:

 • Potentieel gemiste kansen: Gemiste kansen op rendement als de markt gunstig evolueert.
 • Technologische scepsis: Mogelijkheid tot het missen van innovaties en technologische vooruitgang.