De vergeten bankcrash van 2023

Het jaar 2023 begon met een schokkende gebeurtenis in de financiële wereld. Drie gerenommeerde banken, Silicon Valley Bank, First Republic Bank en Signature Bank, stortten in en veroorzaakten een golf van paniek en onzekerheid in de markt. In dit artikel een blik op de bankcrash 2023

Hieronder een weergave van de impact van de bankcrash van 2023 vergeleken met de bankcrash in 2023. Je ziet dat de bollen van drie grote banken in 2023 net zoveel impact hebben als honderden banken in 2008. 

Het omvallen van Silicon Valley Bank, First Republic Bank en Signature Bank in het begin van het jaar 2023 had verschillende oorzaken, maar er waren enkele gemeenschappelijke thema's. Blootstelling aan specifieke sectoren, gebrek aan diversificatie en onvoldoende risicobeheersing waren enkele van de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan de ondergang van deze banken. Vooral de blootstelling aan specifieke sectoren is een saillant detail. In de media werden cryptobedrijven geframed als de oorzaak voor het omvallen van Sillicon Valley Bank omdat het in de agenda paste van de "War on crypto" in de USA in 2023

DRIE OMGEVALLEN BANKEN IN 2023

1. Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank, een bank die zich voornamelijk richtte op het verstrekken van leningen aan technologiebedrijven, werd geconfronteerd met een aantal uitdagingen die uiteindelijk leidden tot haar ondergang. Ten eerste had de bank een aanzienlijke blootstelling aan de technologie-industrie, die op dat moment te maken had met een neergang. Veel start-ups en technologiebedrijven hadden moeite om winstgevend te blijven, waardoor ze hun leningen niet konden terugbetalen. Dit resulteerde in een aanzienlijke toename van de slechte leningenportefeuille van de bank, wat haar financiële positie verzwakte.


Bovendien had Silicon Valley Bank te maken met een gebrek aan diversificatie in haar activiteiten. De bank was te afhankelijk geworden van de technologie-industrie en had verzuimd haar diensten uit te breiden naar andere sectoren. Toen de technologie-industrie in een neerwaartse spiraal terechtkwam, had de bank geen alternatieve inkomstenbronnen om op terug te vallen, waardoor haar financiële stabiliteit verder werd aangetast.

2. First Republic Bank

First Republic Bank, een particuliere bank die zich richtte op vermogende particulieren en bedrijven, werd geconfronteerd met een andere reeks uitdagingen die leidden tot haar ondergang. Een van de belangrijkste oorzaken was de blootstelling van de bank aan de vastgoedmarkt. First Republic Bank had aanzienlijke leningen verstrekt aan vastgoedontwikkelaars en investeerders, die op dat moment te maken hadden met een dalende vastgoedmarkt.


Naarmate de vastgoedprijzen daalden, konden veel leningnemers hun verplichtingen niet nakomen, waardoor de bank werd geconfronteerd met een toenemend aantal slechte leningen. Bovendien had First Republic Bank verzuimd om voldoende risicobeheersingsmaatregelen te nemen, waardoor haar vermogen om de gevolgen van de vastgoedcrisis te weerstaan, werd verzwakt.

 

3. Signature Bank

Signature Bank, een regionale bank die zich voornamelijk richtte op zakelijke leningen en deposito's, werd geconfronteerd met een combinatie van factoren die haar ondergang veroorzaakten. Een belangrijke oorzaak was de blootstelling van de bank aan de olie- en gasindustrie. Signature Bank had aanzienlijke leningen verstrekt aan energiebedrijven die te maken hadden met de dalende olieprijzen en de verschuiving naar duurzame energiebronnen.


Naarmate de olie- en gasindustrie worstelde, konden veel leningnemers hun verplichtingen niet nakomen, waardoor de bank werd geconfronteerd met een toename van de slechte leningen. Bovendien had Signature Bank te maken met een gebrek aan diversificatie in haar leningenportefeuille. Het had verzuimd om haar activiteiten uit te breiden naar andere sectoren, waardoor haar afhankelijkheid van de olie- en gasindustrie werd vergroot.