Gelaagd geld (NL)

Het is verre van eenvoudig een tijdloos bitcoinboek te schrijven, zeker nu de technologie is doorgebroken bij het brede publiek. Toch doet Nik Bhatia exact dat.

Ondanks de honderden bitcoinboeken die vandaag de revue passeren, brengt “Gelaagd Geld” een originele inkijk in de bestaansreden van deze monetaire revolutie. Terwijl de meeste analyses blijven steken in een zoveelste herhaling van de inflatieproblematiek, het opsommen van verschillende cryptovaluta of het bepleiten van de “FIRE-methode”, gaat “Gelaagd Geld” verder.

Het boek onderzoekt stapsgewijs hoe financiële markten door de eeuwen heen tot stand kwamen en welke essentiële boekhoudkundige ingrediënten nodig waren om onze hedendaagse, hyper-complexe maatschappij mogelijk te maken. Van de familie Medici in Italië, langs de Antwerpse beurs en de avonturen van de Nederlandse VOC, bespreekt het boek hoe de eerste centrale banken en ons huidig geldsysteem tot stand kwamen. Bhatia ontleedt beknopt maar volledig hoe de dollar de status van wereldreservemunt overnam van het Britse pond en waarom de moderne dollarpiramide zijn houdbaarheidsdatum nadert.

Nik Bhatia beseft maar al te goed dat een aandachtige studie van onze geschiedenis, die bol staat van de monetaire en financiële experimenten, essentieel is om te peilen naar de gezondheid en wenselijkheid van onze huidig globaal geldsysteem. Gewapend met deze diepe historische context komt Nik uiteindelijk, zoals zovelen voor hem, tot één duidelijke conclusie: Bitcoin fixes this!